رویداد ملی پیامرسان و شبکه های اجتماعی

رویداد ملی نوآوری و حل خلاقانه مسائل فنی/کسب و کاری پیام­رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی
از کلیه فعالین و علاقه مندان به حوزه پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی اعم از فرد، تیم و شرکت دعوت به عمل می آید که در این رویداد شرکت کنند.

ادامه مطلب