مرکز شتابدهی و نوآوری برنا

مجموعه برنا یک مرکز نوآوری است که روی تکنولوژی های مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات تمرکز دارد. برگزاری رویداد، تیم سازی، راهبری و سرمایه گذاری از جمله فعالیت های برنا است. تجهیزات شبکه و مخابرات، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، پردازش و ذخیره سازی ابری، امنیت سایبری و فناوری های مالی و … حوزه های مورد حمایت برنا هستند.