• همه رویدادها
  • رویدادهای درحال ثبت نام
  • رویدادهای خاتمه یافته
همه رویدادها
رویداد بازی game center
فراخوان ظرفیت شناسی Game Center Platform
مرکز نوآوری و شتابدهی برنا برگزار می کند: فراخوان ظرفیت شناسی Game Center Platform از تمامی تیم ها، شرکت ها
جشنواره بازی های AR & VR
خانه بازی جهش اول از زیر مجموعه های مرکز نوآوری و شتابدهی برنا است. جهش اول به عنوان بازوی اجرایی
لیگ ورزشهای الکترونیک ایران
انجمن ورزش های الکترونیک ایران با مشارکت موسسه راوینو و همکاری چند شرکت دیگر از جمله خانه بازی جهش اول،
رویداد ملی پیامرسان و شبکه های اجتماعی
رویداد ملی نوآوری و حل خلاقانه مسائل فنی/کسب و کاری پیام­رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی از کلیه فعالین و علاقه مندان به حوزه پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی اعم از فرد، تیم و شرکت دعوت به عمل می آید که در این رویداد شرکت کنند.
رویداد بازی های ویدئویی متاورس
بنیاد ملی بازی های رایانه ای با همکاری همراه اول برگزار می کند: رویداد بازی های ویدئویی متاورس هدف از
رویدادهای درحال ثبت نام
رویداد بازی game center
فراخوان ظرفیت شناسی Game Center Platform
مرکز نوآوری و شتابدهی برنا برگزار می کند: فراخوان ظرفیت شناسی Game Center Platform از تمامی تیم ها، شرکت ها
رویدادهای خاتمه یافته
جشنواره بازی های AR & VR
خانه بازی جهش اول از زیر مجموعه های مرکز نوآوری و شتابدهی برنا است. جهش اول به عنوان بازوی اجرایی
لیگ ورزشهای الکترونیک ایران
انجمن ورزش های الکترونیک ایران با مشارکت موسسه راوینو و همکاری چند شرکت دیگر از جمله خانه بازی جهش اول،
رویداد ملی پیامرسان و شبکه های اجتماعی
رویداد ملی نوآوری و حل خلاقانه مسائل فنی/کسب و کاری پیام­رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی از کلیه فعالین و علاقه مندان به حوزه پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی اعم از فرد، تیم و شرکت دعوت به عمل می آید که در این رویداد شرکت کنند.
رویداد بازی های ویدئویی متاورس
بنیاد ملی بازی های رایانه ای با همکاری همراه اول برگزار می کند: رویداد بازی های ویدئویی متاورس هدف از